Ertveldpolder


Hier hebben we de Maasuiterwaarden en natuurgebieden ten zuiden van de stad ecologisch met elkaar verbonden. Een deel van de oorspronkelijke kade is verwijderd, waardoor de polder bij hoogwater vaker overstroomt. Ook zijn de oevers van de Dieze aangepakt. Hierdoor is een waterrijk en moerassig gebied ontstaan waar bijzondere planten en dieren een plek hebben gevonden om te leven.

Hrtw_NW_Empel_wiel