Aanpak wateroverlast Vlijmen Noord


Samen met de gemeente Heusden hebben we de waterhuishouding in Vlijmen Noord verbeterd. Het watersysteem is nu zodanig robuust ingericht dat wateroverlast in de toekomst kan worden voorkomen. Naast klimaatbestendig maken van de wijk is ook gedacht aan woonplezier aan het water. Het project is inmiddels afgerond.

IMG_9830