Leo Smit


Leo Smit

Functie
Directeur watersysteem en -keringen (dijken)
E-mail
lsmit@aaenmaas.nl

Volg mij

Wat doe ik?

Als directeur watersysteem en -keringen ben ik verantwoordelijk voor onze beken, sloten en dijken langs de Maas. Ik probeer vragen vanuit de samenleving en ambities vanuit de politiek om te zetten naar concrete acties en projecten. Ik ben een schakel tussen het bestuur en onze betrokken medewerkers.

Het klimaat verandert. We hebben vaker te maken met droogte of extreme regenbuien. Dat heeft consequenties voor ons watersysteem. Samen met onze omgeving denken we na over zo’n complex vraagstuk en oplossingen. Hierbij houden we rekening met waterbeheer, natuur en recreatie. Dit resulteert in concrete projecten zoals de grootschalige dijkversterking tussen Ravenstein en Lith of het waterbergingsproject Blauwe Poort Laarbeek.

Ik bof dat ik aan zulke interessante vraagstukken een bijdrage mag leveren. Ik voel me thuis in de ‘water-wereld’!