Omgevingswet


De Omgevingswet bundelt de huidige wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, landbouw, cultuurhistorie, natuur én water. Daardoor zijn er minder en overzichtelijkere regels en ontstaat er meer ruimte voor lokaal maatwerk en (lokale) initiatieven.

Op dit moment is niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Vanwege onder andere corona is de invoering van de wet uitgesteld.

Maatschappelijke doelen van de Omgevingswet

Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Dit motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

  • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.
  • De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

De Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures zijn korter. Een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een inwoner of een organisatie, vraagt straks bij een (digitaal) loket één vergunning aan voor een plan of activiteit in zijn leefomgeving. Achter het loket regelen de overheden dat er een goede afweging van belangen wordt gemaakt.

Aa en Maas zoekt samenwerking

Waterschap Aa en Maas wil in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet samenwerken met partners zoals gemeenten. We volgen de ontwikkelingen op de voet, bespreken met elkaar wat er nodig is om bijvoorbeeld het loket te realiseren en wat dit betekent voor de onderlinge communicatie en samenwerking.

Via onze website houden we je op de hoogte.