Project Meanderende Maas: besluiten vastgesteld


30 mei 2024

Om de plannen voor dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith uit te voeren, zijn diverse besluiten van overheidsinstanties nodig. Vorig jaar lagen de ontwerpbesluiten ter inzage. Tijdens deze periode kon iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord en hebben geleid tot gedeeltelijke wijzigingen in de plannen. Nu zijn de besluiten vastgesteld en liggen ter inzage van donderdag 23 mei tot en met donderdag 4 juli 2024.

Alle documenten en informatie zijn beschikbaar op www.meanderendemaas.nl/terinzage.

Inloopbijeenkomsten

Wil je graag een toelichting op de besluiten of de wijzigingen in de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten op:

  • Dinsdag 4 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • Donderdag 6 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)

Deze inloopbijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Over project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Lees meer over Meanderende Maas