'Nieuwkomers' zijn niet te stoppen


16 mei 2024

Steeds meer beken en sloten in onze streek raken totaal overwoekerd door planten uit Amerika, Australië en Azië die hier niet thuis horen. In onze regio zijn dat vooral de grote waternavel, de Japanse duizendknoop, watercrassula en de reuzenberenklauw. Samen met de andere Brabantse waterschappen en de provincie maakten we een plan om de wildgroei van deze exoten aan te pakken.

De biodiversiteit staat op het spel

Sloten en beken groeien helemaal dicht door al die exoten. Die nemen het licht en de ruimte van de planten van hier weg, waardoor ze uiteindelijk verdwijnen. Net als de kikkers, vissen en andere dieren die in het water leven. Want de nieuwkomers zijn niet te stoppen. Ze groeien hard, en er moet dus snel ingegrepen worden.

Video-fragment Omroep PeelRand en DTV met collega Wiet van Bragt

"Deze sloot is compleet overwoekerd door de grote waternavel. Ik hoor nog maar een paar kikkertjes. Ze houden nog moedig stand op de laatste paar plekjes, maar eigenlijk zou het hier nu een kakofonie van kikkergeluid moeten zijn." (Beleidsadviseur Wiet)

Onze inzet om te bestrijden is groot

We bestrijden de plaagsoorten op verschillende manieren, vooral door steeds opnieuw uitscheppen. Maar dat volstaat niet. Onze inzet om deze plaagsoorten te bestrijden is groot, maar we kunnen het niet alleen.

Jouw hulp

We hebben jouw hulp nodig, want anders is het dweilen met de kraan open. En dat houdt in: geen afval uit het aquarium in de sloot kieperen, woekerplanten uittrekken en bij het restafval gooien, en graag bij ons melden als een sloot helemaal dicht dreigt te groeien met waterplanten. Onze dank is groot!

<Bron: Omroep PeelRand>