Maaien van dijken met oog voor biodiversiteit


2 mei 2024

Volgende week starten we weer met het maaien van onze dijken. Die moeten stevig genoeg zijn om ons te beschermen tegen hoog water. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. Om te zorgen dat het gras in goede conditie blijft, maaien we de dijk in het voor- en najaar. In het voorjaar doen we dat in twee stappen. Dat is beter voor de biodiversiteit.

Bij het maaien houden we altijd rekening met aanwezige planten en dieren volgens de Natuurbeschermingswet. Dijken vormen een schakel tussen natuurgebieden en ze bieden schuilplekken voor vogels, vlinders en andere insecten. Dat biedt kansen voor biodiversiteit. Mits het niet ten koste gaat van de waterveiligheid, benutten we die kansen zoveel mogelijk. We geven planten de tijd om uit te zaaien en laten bijzondere soorten staan.

We maaien in stappen

Voorheen maaiden we in het voor- en in het najaar de hele dijk in een keer kort. Dat doen we sinds een paar jaar anders. De maaironde in het voorjaar wordt verdeeld in 2 maaigangen. Dat is beter voor planten en dieren op de dijk.

Maaigang 1

Begin mei maaien we alleen de binnenkant van de dijk. Voordat we beginnen checken we flora en fauna.  Bijzondere soorten en broedplekken worden gemarkeerd en daar werken we omheen. Op de buitenkant van de dijk blijven de bloeiende planten staan, zodat vlinders en andere insecten daar hun voedsel en schuilplekken vinden.

Maaigang 2

De tweede maaigang aan de buitenkant van de dijk is eind juni. Insecten verhuizen dan naar de binnenkant van de dijk, want daar bloeien de planten weer.

Najaar

In september wanneer de planten zijn uitgebloeid en uitgezaaid, maaien we wel de hele dijk in 1 keer zodat we goed voorbereid zijn op het hoogwaterseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april.

Een bloemrijke dijk is een sterke dijk

Een bloemrijke dijk is niet alleen goed voor de insecten, maar ook voor de dijk zelf. De ene plant wortelt oppervlakkig, de andere diep. Dit zorgt voor een extra stevige grasmat. Bij deze manier van onderhoud gaan het vergroten van biodiversiteit én het versterken van onze dijken dus hand in hand. Bovendien is het ook nog eens een prachtig gezicht voor alle fietsers en wandelaars die van de dijk genieten.

Onderhoud door schapen

Op delen van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine. Het onderhoud met schapen begint al op 1 april en duurt tot 1 oktober. Op sommige plekken lopen de schapen tussen vast opgestelde rasters. Op andere plekken gebruiken we een zogeheten flexnetten. Een grote groep schapen loopt dan op een klein stuk van de dijk en na een aantal dagen verschuiven ze naar een ander stuk.