Waterschap Aa en Maas, Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos gaan samen aan de slag met dijkverbetering Lith-Bokhoven


20 maart 2024

Waterschap Aa en Maas heeft Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos (W+B) geselecteerd om samen aan de slag te gaan met de dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven. Binnen het project kijken we verder dan enkel de dijkverbetering en trekken we onder andere op met onze partners om het gebied aantrekkelijk te maken.

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil bijvoorbeeld graag de ruimtelijke kwaliteit in de Henriëttewaard en de uiterwaarden verbeteren. Waterveiligheid en gebiedsopgaven pakken de partijen gezamenlijk in één keer goed op.

Zoals vermeld op onze projectpagina, bevinden we ons nu in de verkenningsfase. Daarin voeren we onderzoeken uit om de veiligheid en omgeving goed in beeld te brengen en ontwerpen mogelijke alternatieven. Deze werken we uit om vervolgens te komen tot een voorkeursoplossing, het plan op hoofdlijnen om de dijk te verbeteren. Binnen deze fase gaan we in gesprek met omwonenden en andere belanghebbenden om hun wensen en belangen op te halen. Dit doen we bijvoorbeeld met informatiebijeenkomsten, werkplaatsen en dijktafels.

We gaan werken aan een duurzame dijkverbetering met maatschappelijke meerwaarde. We onderzoeken of het project CO2-neutraal en circulair kan zijn. Dit betekent dat we ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en in het ontwerp rekening houden met toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering.

De dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven is een mooie uitdaging waar we met veel plezier gezamenlijk mee aan de slag gaan!

Meer weten?

Op onze projectpagina vind je meer informatie over de dijkverbetering. Hier kun je jezelf ook aanmelden voor onze projectnieuwsbrief. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Sjors Hoek, omgevingsmanager van het project. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-20 09 23 64 of hem een e-mail sturen op shoek@aaenmaas.nl.

HWBP projectenboek lith---bokhoven
Foto: Tineke Dijkstra