Onze secretaris-directeur Piet Sennema gaat weg bij Aa en Maas


28 maart 2024

De afgelopen 16 jaar zette Piet zich vol energie in voor onze organisatie. Een kers op de taart was het winnen van de prijs Beste Overheidsorganisatie. Maar minstens zo belangrijk zijn de honderden kleinere overleggen en contactmomenten met medewerkers, bestuurders en externe relaties. Piet wist altijd op basis van inhoud en met hoge mate van elegantie en piëteit zijn stempel te drukken. Wellicht is het geen toeval dat de eerste vier letters van piëteit, Piet spellen.

Bedankt

Zijn trots op ons waterschap, onze collega's en het werk dat we doen, is niet te missen en we kijken daar met veel plezier op terug. We bedanken hem dan ook voor zijn inzet en wensen hem succes met zijn nieuwe uitdaging.

Nieuwe uitdaging

Piet heeft nog te veel energie om met pensioen te gaan. Hij startte zijn eigen bedrijf en heeft meteen een leuke klus als interim gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel.

Wij wensen Piet veel geluk en succes!