Dringende oproep om slootonderhoud vóór 18 maart uit te voeren


5 maart 2024

Afgelopen november hebben wij de schouw gedaan. Daarbij controleren wij of mensen die aan een sloot (B-watergang) wonen het onderhoud van die sloot goed hebben uitgevoerd. Daar waar dat niet het geval was stuurden wij een brief om het onderhoud alsnog uit te voeren vóór 8 januari. Vanwege het natte weer hebben we die termijn uitgesteld tot 1 maart.

Hercontroles

Vorige week maakten wij een controleronde en zagen dat er nog steeds veel sloten niet op orde zijn. We begrijpen dat het nog steeds erg nat is buiten, maar juist vanwege het extreme weer wordt goed slootonderhoud steeds belangrijker. Betreffende perceeleigenaren ontvangen van ons volgende week een brief waarin we hen vriendelijk, maar dringend verzoeken het slootonderhoud alsnog uit te (laten) voeren; zelf of door een aannemer.

Wij controleren daarna opnieuw of het onderhoud correct is uitgevoerd. Gelukkig zijn er zonnige en droge dagen in aantocht. Maak daar gebruik van, want na 18 maart mag er geen slootonderhoud meer plaatsvinden vanwege het broedseizoen.