5 april vergadering algemeen bestuur


29 maart 2024

Op vrijdag 5 april vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over Kredietaanvraag Aadal-zuid fase 2. Door dit vast te stellen wordt een investeringskrediet van € 4.000.000,- beschikbaar gesteld.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agena:

  • Kredietaanvraag Peelseloop Benedenloop restopgave
  • Aanvraag investeringskrediet project "Optimalisatie watersysteem Beekgraaf"
  • Demonstratie-onderzoek ICABUS fijnzeef op de RWZI Asten
  • Bestuursverkiezing Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2024
  • Aanbesteding accountantsdiensten 2024 en verder
  • Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB
  • Meanderende Maas, projectplan Waterwet dijkversterking Ravenstein-Lith
  • Zienswijze ontwerpbegroting het Waterschapshuis (hWh) 2025

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 4 april aan via tkager-nguyen@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.