Sector waterschappen lanceert ‘Groenopweg Challenge’


24 juni 2024

Vandaag lanceert de sector waterschappen met trots de Groenopweg Challenge. Deze unieke challenge biedt medewerkers van alle organisaties binnen de sector - waaronder onze Aa en Maas-waterschappers - de kans om mee te denken over een groene cao. Zo creëert de sector breed draagvlak en de mogelijkheid om effectiever te verduurzamen.

Groenopweg Challenge

Van eind juni tot half november 2024 vindt de Groenopweg Challenge plaats en gaan we aan de slag met vijf challenges, waarvan de 1e vandaag start. De challenges dagen medewerkers met allerlei acties uit om groener te gaan leven en reizen. Daarnaast kunnen ze via de website van Winnovatie, www.winnovatie.nl, ideeën indienen voor een groene cao. De challenge is een initiatief van het cao-overleg in de sector en A&O fonds Waterschappen.

Focus op mobiliteit

Mobiliteit is in Nederland verantwoordelijk voor 20 procent van de CO2-uitstoot en daarom een cruciaal onderwerp bij de cao-onderhandelingen. Om die reden richt de challenge zich specifiek op duurzame mobiliteit. De sector wil het aantal fossiele kilometers reduceren, want niet alleen vermindert duurzame mobiliteit de CO2-uitstoot, het bevordert ook de gezondheid en het welzijn van medewerkers, bespaart kosten en draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in steden.

Kijk voor meer informatie op de website van A&O fonds Waterschappen.