Mooie vangst bij aalgoot Gansoijen


26 juni 2024

Wat een succes! Afgelopen week plaatsten we een fuik bij onze aalgoot bij gemaal Gansoijen om te zien of deze slimme doorgang voor jonge palingen (glasalen) werkt. En dat doet hij zeker! En niet alleen voor palingen…

Na 48 uur vonden we meer dan 10 jonge palingen (aaltjes) en een aantal kleine modderkruipers. Geweldig nieuws, want dat betekent dat de aalgoot uitstekend werkt!

Wat is een aalgoot?

Een aalgoot is een speciale doorgang die jonge palingen helpt om gemalen en sluizen te passeren. Elk voorjaar trekken deze glasaaltjes vanuit zee naar het zoete water van onze polder om daar op te groeien. Als ze volwassen zijn, zwemmen ze terug naar zee om te paaien. De aalgoot zorgt ervoor dat ze veilig langs het gemaal kunnen komen.

Meer dan alleen palingen

Niet alleen de palingen profiteren van de aalgoot. Ook modderkruipers, die al in de poldersloten en langs de Maas leven, gebruiken de aalgoot. Dit toont aan dat de aalgoot niet alleen nuttig is voor palingen, maar ook voor andere vissoorten.

Modderkruiper

Herstel van visroutes

In onze sloten en beken zitten gemalen en stuwen die het moeilijk maken voor vissen om te trekken. Door vispasseerbare constructies zoals aalgoten, visliften, vistrappen en vispassages te plaatsen, helpen we deze trekroutes te herstellen. Dit is een belangrijke taak vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), die zich richt op het verbeteren van de ecologische kwaliteit van ons water. Dankzij deze doorgangen dragen we bij aan het behoud van de palingpopulaties en andere vissoorten in onze regio.