Herstelwerkzaamheden stuw in de omgeving van de Brand


11 juli 2024

De extreme hoeveelheid regen afgelopen jaar leidde tot erosie van taluds en de bodem bij de stuw en waterkering in de omgeving van de Brand. De stuw en kering zijn belangrijk voor de afvoer van water van de Grote Wetering. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, zijn herstelmaatregelen nodig.

Wat doen we?

Uit inspecties blijkt dat de taluds en bodem bij de regionale kering en de stuw ernstig zijn aangetast. Ook de bescherming van de stuw is deels weggespoeld. Daarom voeren we de volgende maatregelen uit:

  • Plaatsen van een extra damwand bij de kering en de stuw
  • Opvullen van de diepe plekken bij de uitstroom van de stuw zodat de stuw weer stevig verankerd is

Firma Ploegam voert deze werkzaamheden uit. Op de afbeeldingen zie je hoe ze de 9 meter lange damwanden inbrengen, wat vanwege de harde ondergrond een uitdagende taak is. We verwachten dat de werkzaamheden volgende week klaar zijn. Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat ons watersysteem weer goed beschermd is tegen toekomstige wateroverlast.