Ecologische verbindingszone bij Molenheide Loop en Schijndelse Loop geopend


5 juli 2024

Op donderdag 4 juli is de nieuwe ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oever bij de Molenheide Loop en Schijndelse Loop officieel geopend. Onze dagelijks bestuurder Peter van Dijk, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel Sam Goossens en wethouder gemeente Meierijstad Jan van Burgsteden legden de laatste hand aan de natuurlijke zone met het planten van twee boompjes.

Met deze temperaturen duurt het niet lang voordat zich langs de beken een mooi afwisselend en groen landschap zal ontwikkelen. Het project was mede mogelijk door financiering van provincie Noord-Brabant.

oplevering 1 4-7-24
Vlnr Jan van Burgsteden, Peter van Dijk en Sam Goossens planten de laatste boom

Verplaatsen tussen natuurgebieden

Planten en dieren kunnen zich via de ecologische verbindingszone veilig verplaatsen naar omliggende natuurgebieden zoals het mooie Wijboschbroek, of het Aa-dal. Door de zone raken ze niet geïsoleerd en krijgen ze meer ruimte voor het vinden van voedsel. Of voor een plek om te paren. Goed voor de biodiversiteit dus.

Verbeteren van waterkwaliteit

Ook de natuurvriendelijke oever draagt bij aan de biodiversiteit. “Die is belangrijk voor de groei van verschillende (onder)waterplanten en -dieren. En daarmee voor het verbeteren van de waterkwaliteit, want ook deze beken moeten ‘KRW-proof’ zijn”, licht Peter van Dijk toe. Ofwel: voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

Verschillende plant- en diersoorten

De natuurlijke zone ligt tussen de instroom bij de Zuid-Willemsvaart in Berlicum en de Houterdsedijk in Schijndel, over een traject van wel 4 kilometer. De flauwe oevers en plas-draszones vormen een geschikt leefgebied voor de beschermde waterspitsmuis en waterplanten, zoals de waterviolier en zwanenbloem. Een aantal poelen naast de oevers dienen als rustplekken voor libellen, poelkikkers en kamsalamanders op hun migratieroute. De voedselrijke toplaag van de oevers is afgegraven, zodat een bloemrijk grasland kan ontstaan.

Nieuwe poel voor libellen en amfibieën

Ook mooi om te zien!

Zo’n ecologische verbindingszone is niet alleen nuttig voor verschillende plant- en diersoorten. Het is ook nog mooi om te zien. Dat is extra genieten van de omgeving voor wandelaars en fietsers!