Windproject rioolwaterzuivering Land van Cuijk ligt voorlopig stil


19 januari 2024

We leggen voorlopig het initiatief om windmolens te ontwikkelen bij de rioolwaterzuivering in Haps stil. Dat besluit is een gevolg van het onlangs door de gemeente Land van Cuijk vastgestelde windbeleid en de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Omdat er zowel qua windbeleid als netwerk nog onzekerheden zijn, is besloten op dit moment niet verder te gaan met de voorbereidingen van de door ons waterschap geplande windturbines.

Windbeleid gemeente

In november stelde de gemeenteraad van Land van Cuijk het windbeleid voor de eigen gemeente vast. De gemeente sluit met haar normen aan bij de nieuwe landelijke milieunormen voor windenergie. Deze landelijke normen voor windenergie zijn alleen nog niet vastgesteld en dat gaat waarschijnlijk nog meer dan een jaar duren. Ook hebben we te maken met aanvullende randvoorwaarden van de gemeente.

Aansluiting op elektriciteitsnetwerk

Los van onduidelijkheden over het windbeleid heeft Enexis aangegeven dat er de komende tijd onvoldoende capaciteit op het netwerk is om de windturbines aan te sluiten. Zij doen op dit moment onderzoek naar andere mogelijkheden want zij vinden een goede balans op het energienet, een combinatie van duurzame opwek door zonne-energie en windenergie, belangrijk.

Onzekerheden

Vanwege deze onzekerheden is besloten het initiatief voor windturbines op deze plek voorlopig stil te leggen. Zodra er meer duidelijkheid is over de landelijke milieunormering voor windenergie en over de verruiming van capaciteit op het elektriciteitsnet wordt gekeken of voortzetting van het project mogelijk is.

Energieneutraal

Het doel van ons waterschap is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle energie voor de eigen bedrijfsvoering zelf wordt opgewekt. Windturbines kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom onderzochten we de mogelijkheid om windturbines op en nabij de rioolwaterzuivering in Haps te plaatsen.

We blijven de komende tijd onderzoeken hoe het doel van energieneutraliteit in 2030 het best gehaald kan worden. Windenergie is daarbij, ook in de toekomst, een mogelijke energiebron.


Vragen? We helpen je graag!

Ernst-Jan Melisie

Functie
Projectledier
Telefoon
06-22 05 59 23
E-mail
emelisie@aaenmaas.nl