Aa en Maas en Staatsbosbeheer houden water vast in Beestenveld


30 januari 2024

Na regen komt zonneschijn… De afgelopen tijd waren we druk bezig met het verwerken van de grote hoeveelheden regen, en nu kijken we ook alweer vooruit. Want onderdeel van het extreme weer waar we mee te maken hebben, is droogte. Daar moeten we ons ook op voorbereiden. Waterschap Aa en Maas doet dat samen met Staatsbosbeheer in Beestenveld.

Beestenveld is een natuurgebied op de Peelhorst tussen de Stippelberg en het dorpje De Rips. Ard Verheijen, adviseur watersysteem bij Aa en Maas, legt uit wat we doen: “We plaatsen in meerdere kleine sloten stuwen of zandophopingen. Zo stroomt het regenwater minder snel weg waardoor we het grondwater beter aanvullen. De maatregelen zijn simpel en niet duur, maar door dit in veel kleine sloten te doen, werpt dit echt zijn vruchten af.”

Eenvoudige oplossingen

Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas “Wij vinden het goed dat zelfs in deze natte periode verder vooruit gekeken wordt door de terreinbeherende organisaties. Al kunnen we het ons nu bijna niet voorstellen dat er straks weer sprake is van een watertekort. Met eenvoudige oplossingen kun je sloten en greppels dempen, minder diep maken of afsluiten. Zo pakken we samen droogte aan. Wij helpen hier graag bij”.

Werkzaamheden met medewerkers Staatsbosbeheer en Aa en Maas in Beestenveld.

Grondwaterconvenant

De werkzaamheden in Beestenveld volgen uit de afspraken uit het grondwaterconvenant waarin 13 Brabantse (water)partijen afspreken intensiever samen te werken om het grondwatersysteem in Brabant te verbeteren. Grondwater is nodig voor drinkwater, natuur, landbouw en industrie. De voorraad in de Brabantse bodem staat al een tijd onder druk, en daarom heeft Aa en Maas met twaalf andere partijen afgesproken de grondwaterstanden omhoog te brengen. Iedereen wil bijdragen om minder water te onttrekken en meer water vast te houden. De details kun je nalezen op de site van de provincie: Samenwerken aan grondwatervoorraad - Provincie Noord-Brabant

Zelf een (mooi) kijkje nemen?

Op de site van Staatsbosbeheer kun je twee mooie wandelroutes downloaden: Wandelroutes rondje Koordekanaal

De beschreven werkzaamheden vinden plaats langs de beek bij de Wilhelminalaan.