Uniepenning voor Willem Peters


28 februari 2024

Willem Peters heeft vrijdag 23 februari de Uniepenning ontvangen voor 25 jaar lidmaatschap van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas.

De penning werd uitgereikt door dijkgraaf Mario Jacobs tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. Willem Peters ontving de Uniepenning van de Unie van Waterschappen omdat hij al vijfentwintig lid van het algemeen bestuur van ons waterschap is. In 1999 begon hij als algemeen bestuurslid voor waterschap de Aa (voorloper van Aa en Maas) en sinds 2005 bij waterschap Aa en Maas. Willem Peters is lid van de fractie geborgden als vertegenwoordiger Natuur.

Algemeen bestuurslid Willem Peters

Dijkgraaf Mario Jacobs complimenteerde Willem Peters bij het uitreiken van de penning met zijn kennis over de natuur: ‘Als je het hebt over een waterschap, dan heb je het over lange termijn en over kennis. Met de parate kennis en kennis van het verleden worden we allemaal geholpen om te begrijpen hoe zaken tot stand zijn gekomen. En dan luisteren we met plezier.'

Uitreiking zilveren penning door dijkgraaf Mario Jacobs aan Willem Peters

In zijn reactie op het ontvangen van de penning gaf Willem Peters het voordeel aan van gebiedskennis omdat het een goed fundament is om keuzes te maken.

Naast zijn bestuurswerk in het waterschap is Willem Peters actief als vastgoed- en beheeradministrateur bij Stichting Brabants Landschap, secretaris Monumentencommissie gemeente Maashorst en voorzitter Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden.

Het moment van uitreiken van de penning is via deze link terug te kijken (na 15 minuten in de uitzending).