De rioolwaterzuivering als Waterfabriek


13 februari 2024

Ondanks periodes met hevige regen, krijgen we in de toekomst toch te maken met een tekort aan water. Dat komt omdat het ook lange tijd kurkdroog kan zijn. Dan happen de vissen in de sloten naar adem en ook de grondwaterstand komt onder druk te staan. Met alle gevolgen van dien voor de dorstige mens, de natuur, akkerbouw en industrie. Om nare situaties te voorkomen denken we in oplossingen. Op de rioolwaterzuivering in Asten hebben we een test gedaan die nieuwe inzichten en kansen biedt.

Al sinds 2019 onderzoekt de landelijke werkgroep Waterfabriek (zie ook www.efgf.nl) – bestaande uit waterschappen en drinkwaterbedrijven - hoe gezuiverd rioolwater kan worden ingezet voor andere doeleinden. Dus in plaats van water lozen op de sloot, het rechtstreeks leveren aan bijvoorbeeld de glastuinbouw. Of als proceswater aan de industrie. Dit gedachtegoed leidde tot een heuse Waterfabriek als pilot op de rioolwaterzuivering in Asten.

Twee technieken

Onze technoloog afvalwater Karin Bertens vertelt over de combinatie van twee technieken die we in Asten hebben getest. ‘De ene technologie was capillaire nanofiltratie. Dat zijn  membranen met hele kleine poriën, die stoffen van een bepaalde grootte tegenhouden. Zo wordt het water schoner. De andere technologie was ultraviolet licht in combinatie met H2O2 (waterstofperoxide). Hiermee oxideren  we de overgebleven kleine deeltjes in het water, zodat ook die verdwijnen. Bovendien werkt UV in combinatie met H2O2 desinfecterend. Het maakt het water vrij van gevaarlijke bacteriën en microverontreinigingen.’

En wat wijst de test met deze technieken uit? ‘Dat we rioolwater zó goed kunnen zuiveren dat het bijvoorbeeld kan worden ingezet als proceswater voor de industrie. En ook nog eens tegen relatief lage kosten.’

Verder onderzoek nodig

Gaan we dat dan ook echt doen? ‘Nee, nog niet, want het is  nog zoeken naar een afzetmarkt en het inzichtelijk krijgen van de eisen van de klant. Bovendien moeten nog een aantal onderzoeksvragen beantwoord worden. Zoals: wat te doen met alle deeltjes die in de membranen achterblijven? Mag deze stroom terug in onze rwzi gevoerd worden of moeten we die apart afvoeren? Dat laatste gaat Universiteit Twente onderzoeken. Die resultaten wachten we weer af. En er lopen ook andere initiatieven zoals de Ultieme Waterfabriek in Emmen waarbij zelfs naar de productie van drinkwater wordt gekeken. Al deze verschillende uitkomsten zijn van belang voor het toekomstige ontwerp en de systeemkeuze voor ons waterschap.

De resultaten van Waterfabriek Asten vind je in dit Stowa-rapport. Interessant zijn ook de uitkomsten van genoemde technieken in het rapport op het verwijderen van medicijnresten uit rioolwater. 'Het is namelijk zo dat we met een combinatie van deze technologieën ongeveer 90 procent van de microverontreinigingen verwijderen. Dat is heel positief!', vertelt Karin.

Samenwerkingspartners

De partners waarmee we in deze pilot samenwerkten zijn: NX Filtration, Van Remmen (UV Technology), Jotem, Stowa en RHDHV.

De ultieme waterfabriek.