23 februari vergadering algemeen bestuur


12 februari 2024

Op vrijdag 23 februari vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over de Kredietaanvraag Projectplan Waterwet Natte Natuur Parel (NNP) Wijboschbroek. Door dit vast te stellen wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld gebaseerd op het ontwerp projectplan Waterwet Wijboschbroek.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  • Zienswijze Kadernota 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
  • Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (hWh) (toe- en instemmingsprocedure)
  • Kredietvoorstel verkenning Lith Bokhoven
  • Maatregelen Astense Aa - de Berken
  • Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling AQUON i.v.m. wetswijziging Gemeenschappelijke Regeling

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag  22 februari aan via tkager-nguyen@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.