Samen werken aan de Landmeerseloop


16 april 2024

We hebben met GGZ Oost Brabant een belangrijke stap gezet in een mooie samenwerking. Op maandag 15 april ondertekenden we een intentieovereenkomst. Het is de eerste mijlpaal in het streven om gezamenlijke ambities voor de Landmeerseloop te realiseren.

De Landmeerseloop is een langzaam stromende zijtak van de Aa tussen Boekel en Gemert. De beek grenst voor een deel aan het terrein van Levendig Landgoed Huize Padua, onderdeel van GGZ Oost Brabant.

Ondertekening_waterschap_15042024
Onze dagelijks bestuurder Peter van Dijk (links) en Fred Pijls voorzitter Raad van
Bestuur GGZ Oost Brabant (rechts) zetten de handtekening.

Kansen voor verbetering aan Landmeerseloop

Als waterschap willen we de Landmeerseloop herinrichten tot een natuurlijke en robuuste beek. Maatregelen zijn nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. En om droogval of juist wateroverlast van de beek in extreme weersomstandigheden te voorkomen.

GGZ Oost Brabant werkt toe naar een Levendig Landgoed Huize Padua: een plek waar je ruimte ervaart om te wonen, (samen) te werken, te leren en anderen te ontmoeten. De kansen voor verbetering aan de Landmeerseloop komen niet alleen de natuur ten goede, ook bieden ze mogelijkheden voor recreatie en voor de ‘Groene GGZ’.

Onderzoeken van gezamenlijke ambities

Een ambitie die we nu samen gaan onderzoeken, is onder meer de aanleg van een natuurvriendelijke oever, zodat de oever boven- en benedenstrooms één geheel vormt. Daarnaast verkennen we mogelijkheden voor het verbeteren van de waterhuishouding. Denk hierbij aan het verwijderen van haakse bochten die voor afkalving van de oevers zorgen. Of aan het vervangen van duikers voor een betere doorstroom van het water.

Ook onderzoeken we thema’s als recreatie en educatie, zoals de aanleg van wandelpaden langs de beek en plaatsen van informatieborden. Het idee is dat mensen straks toch vooral van een mooi stukje natuur langs de Landmeerseloop kunnen genieten!

Begin 2025 is het onderzoek naar verwachting klaar. Dan is ook bekend hoe de samenwerking verder vorm krijgt.

Landmeerseloop
Landmeerseloop