Op weg naar minder uitstoot lachgas op onze rioolwaterzuiveringen


11 april 2024

We onderzoeken hoe we de komende jaren minder lachgas kunnen uitstoten op onze rioolwaterzuiveringen. Een lagere uitstoot leidt tot een kleinere CO2-voetafdruk én tot schoner water in ons werkgebied.

Op 22 maart heeft de Commissie Waterketens en Emissies (CWE) van de Unie van Waterschappen ingestemd met de aanpak voor reductie van lachgasemissies (de uitstoot van lachgas) bij waterschappen. De vermindering van de emissie van lachgas is belangrijk, omdat het een sterk broeikasgas is. Het is 265 keer sterker dan CO2. Lachgas (distikstofoxide of N2O) ontstaat op rioolwaterzuiveringen van waterschappen tijdens het zuiveren van rioolwater. Om de impact daarvan terug te dringen is CWE unaniem akkoord gegaan met de uitvoering van het Versnellingsprogramma Lachgas. Alle 21 waterschappen in Nederland doen mee aan dit programma.

Met dit versnellingsprogramma…

  • Vergroten we kennis en inzicht over de vorming van lachgas
  • Stellen we emissie van lachgas vanuit rioolwaterzuiveringen vast met metingen
  • Stellen we reductiemaatregelen vast
  • Verminderen we emissie van lachgas

Onderzoek

Afgelopen jaren hebben we al onderzocht wat de lachgasemissie is op onze rioolwaterzuiveringen. Op 6 van onze 7 rioolwaterzuiveringen is de emissie van lachgas veel lager dan gemiddeld. Dit hangt samen met de goede zuiveringsprestaties van onze rioolwaterzuiveringen. Als het zuiveringsproces voor afvalwater goed verloopt, is er minder uitstoot van lachgas. En een goed lopend zuiveringsproces levert weer een verbeterde waterkwaliteit op. Dit heeft dus een wisselwerking. Maar het is dan wel belangrijk om inzicht te hebben hoe dat lachgas nou eigenlijk ontstaat. Het verkrijgen van dat inzicht is één van de resultaten van het programma.

Maatregelen per zuivering

Op 6 zuiveringen kunnen we ‘beperkte winst’ boeken. Op onze rioolwaterzuivering in ’s-Hertogenbosch kunnen we meer winst boeken. Hier meten we hogere lachgasemissie, vooral door de hoge belasting van de zuivering. Onder andere de capaciteit van de rioolwaterzuivering uitbreiden, zal tot lagere emissie leiden. Deze maatregel is ingrijpend, maar zal in de toekomst uitgevoerd moeten worden. In de tussentijd doen we gerichte aanpassingen in ons zuiveringsproces om winst te behalen. Omdat er verschillende soorten zuiveringen zijn, stelt het programma reductiemaatregelen per type zuivering op. Per zuivering kijken we op basis daarvan welke reductiemaatregelen we kunnen uitvoeren.

Minder uitstoot van lachgas

We onderzoeken ook hoe we goede betrouwbare lachgasmetingen kunnen uitvoeren op al onze zuiveringen. Op de zuiveringen waar we lage concentraties lachgas meten, is dit lastiger. Dit komt doordat we helemaal onderin het meetbereik van de lachgasmeters zitten en meten we soms moeilijk te duiden waarden. Als we goede betrouwbare metingen kunnen uitvoeren en goede data hebben, gaan we daarmee aan de slag. We achterhalen ook wanneer en onder welke omstandigheden er pieken in de uitstoot van lachgas optreden. Vervolgens gaan we na wat we kunnen doen om dat te voorkomen. Daarnaast gebruiken we extra metingen van andere parameters om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van lachgas. Al deze maatregelen zullen uiteindelijk tot minder uitstoot van lachgas leiden.

Collega met lachgassensor.

CO2-prestatieladder

Als waterschap zijn we serieus bezig met verduurzaming. Om gericht aan de slag te gaan met onze CO2-footprint, werken we daarom met de CO2-prestatieladder. Lees op onze website hoe we ons elk jaar inzetten om minder CO2 uit te stoten.