Waterbericht augustus 2023: onttrekkingsverbod niet meer nodig dankzij alle regen


6 september 2023

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd is het zogeheten onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater niet meer nodig in ons werkgebied. Ook niet met een aantal droge en tropische dagen in het verschiet. Vijf vragen en antwoorden.

Wat betekent het schrappen van het verbod?

Water uit sloten en beken mag vanaf 6 september weer worden gebruikt om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien.

,,Door alle regen is het hele watersysteem, dus zowel de sloten en beken als het grondwater, goed gevuld. Het grondwater staat over het algemeen hoger dan gemiddeld en de beken in ons gebied voeren meer water”, zegt droogtecoördinator Jos Kruit. Het verbod was sinds half juni van kracht.

Maar het wordt de komende dagen toch juist dertig graden?

Er zal weliswaar water verdampen, maar door kortere dagen en omdat de zon minder sterk is, gebeurt dat veel minder dan eerder in de zomer, aldus Kruit.  ,,En omdat de uitgangssituatie zo goed is, is dat geen probleem.”

Hoe nat was het de afgelopen weken en maanden?

Na juli viel er ook in augustus veel meer regen dan anders.  In ons werkgebied ging het vorige maand om 100 tot 130 millimeter, met lokale uitschieters tot 200 millimeter. Dat terwijl zo’n 80 millimeter normaal is.

Op dit moment is er mede daardoor sprake van een neerslagoverschot van 40 millimeter. Dit betekent dat er dit jaar meer regen is gevallen dan dat er met verdamping is ‘verdwenen’. Ter vergelijking: vorig jaar was er rond deze tijd juist een tekort van 220 millimeter.

Wat betekent al die regen voor het grondwater?

De natte tweede helft van de zomer heeft er ook voor gezorgd dat de grondwaterstanden verder zijn gestegen. Deze zijn nu hoger dan normaal voor de tijd van het jaar.

Opvallend is dat dat ook geldt voor de hoger gelegen gronden, die het gevoeligst zijn voor droogte. In de afgelopen zeer droge jaren stond het grondwater daar tot wel een meter lager dan nu het geval is.

Is vasthouden van water nu niet meer nodig?

Wij sturen met stuwen nog steeds op het vasthouden van water. Wel gaan we soepeler om met vragen over een tijdelijke verlaging van het peil, bijvoorbeeld als boerenland te nat is om te kunnen oogsten.

De hoeveelheid water die vanuit de Maas ons werkgebied wordt ingelaten, is op dit moment niet overal maximaal. Dit wordt bepaald op basis van de behoefte van het achterliggende gebied.

Lees ons uitgebreide waterbericht over augustus 2023