Samen kleinschalige maatregelen uitvoeren rondom de Groote Peel


5 oktober 2023

Vanuit een initiatief met ZLTO De Peel en stichting Leefbaar Peelland willen we samen met agrariërs rondom de Groote Peel een aantal kleinschalige maatregelen uitvoeren. Deze hebben als doel het water in het gebied langer vast te houden. Samen verbeteren we zo de waterhuishouding. Heb jij goede ideeën voor kleinschalige maatregelen en/of wil je meedoen? Meld je bij ons!

Door langere perioden van droogte daalt de grondwaterstand. Zowel de landbouw als de natuur hebben hierdoor last van verdroging. Maatregelen zijn nodig om het water langer vast te houden, om zo de grondwaterstanden te verhogen en langer op peil te houden. Dit is goed voor de Peel en voor de watervoorziening van omliggende agrarische percelen.

Soorten maatregelen

Het kan om verschillende kleinschalige maatregelen gaan die we willen uitvoeren. Voorbeelden die kansrijk kunnen zijn:

  • Het ondieper maken of dempen van een watergang. Dit is voor A-, B- en C-watergangen een effectieve maatregel;
  • Het plaatsen van een stuw en/of verhogen van het waterpeil in de watergang. Het water krijgt meer tijd om de grond in te zakken en de watervoorraad aan te vullen;
  • Het dichtzetten van drainagebuizen of verhogen van het uitstroomniveau van de drainage. Water wordt zo minder snel afgevoerd;
  • Een combinatie van maatregelen;
  • Of misschien heb je zelf wel een fantastisch idee? Laat het ons weten!

Als de maatregelen succesvol zijn, kunnen ze ook in overleg met perceeleigenaren op andere plekken worden uitgevoerd. Blijken de maatregelen niet effectief, maken we ze in overleg met jou als perceeleigenaar weer ongedaan.

Meedoen!

We kunnen dit niet alleen. We willen graag samen met agrariërs en perceeleigenaren rondom de Groote Peel nagaan welke maatregelen kansrijk zijn, en deze maatregelen dan ook samen uitvoeren. Heb jij al concrete ideeën, of interesse om mee te doen (liggen er bijvoorbeeld lage plekken langs de watergangen op je perceel)? Neem dan gerust contact met ons op om mogelijke maatregelen te bespreken.

Contactpersoon

Voor aanmelden of meer informatie over dit initiatief, neem contact op met Chloë Jansen, cjansen@aaenmaas.nl, telefoonnummer 06 - 39 29 07 44.

kaart herstel sponswerking
Kaart: Binnen de blauwe cirkel willen we kleinschalige maatregelen uitvoeren. Ben je agrariër buiten deze cirkel maar binnen ons werkgebied? Laat het ons weten als je ook samen kleinschalige maatregelen wilt uitvoeren!

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice