‘Bevers om de tuin leren leiden’


17 oktober 2023

De bever is al een tijdje terug in ons land. Hoewel we dit beschermde dier van harte verwelkomen, maken we ons ook zorgen. Zijn bedrevenheid in het bouwen van dammen en zijn graafwerk in dijken en langs sloten zorgt voor de verstoring van waterpeilen, minder stabiele dijken en het verzakken van slootkanten. Een uitdaging! Want we willen graag harmonieus en veilig samenleven met deze knaagdieren. Daarvoor zijn we hard op zoek naar oplossingen. Eén zo’n innovatieve oplossing is de zogenaamde ‘beaver deceiver’.

Maar wat is een beaver deceiver precies?

Het is een pijp die door een beverdam wordt geleid en voorzien is van een goed beschermde inlaat. De kunst zit hem in het ontwerp, zodat de bever de constructie niet kan dichtstoppen (of deze verstopt raakt door takken, slootmaaisel of bladeren) en ook niet besluit om een paar meter verder een nieuwe dam te bouwen. Hierdoor kunnen we het waterpeil toch blijven regelen, zonder dat de bever extra dammen gaat bouwen in de sloot.

Oefening baart kunst

De Zoogdiervereniging organiseerde in samenwerking met waterschap Limburg en ons waterschap onlangs een tweedaagse training waarin onder andere onze collega’s alles leerden over het bouwen van deze ‘bever-om-de-tuin-leiders’. Dankzij hun inzet werd Skip Lisle, de expert achter de befaamde beaver deceiver, naar Nederland gehaald om zijn uitgebreide kennis te delen. Deelnemers kregen inzicht in bevergedrag, en leerden hoe ze effectieve beaver deceivers in het veld konden bouwen. Als kers op de taart werd zelfs een beaver deceiver geïnstalleerd in ons werkgebied.

Lees meer over bevers, dijken en sloten