Project Landgoed Eyckenlust ontvangt bijdrage Erfgoed Deal


1 november 2023

Erfgoed heeft in onze projecten een verbindende rol tussen het heden en het verleden. Denk aan het herstel van een oude meander. Of aan het zichtbaar maken van een landweer (een oude verdedigingslinie). In het project Landgoed Eyckenlust gaat het letterlijk om herstel van historische verbindingen. Aan dit plan is een financiële bijdrage toegekend vanuit de Erfgoed Deal van het Rijk.

Het project is daarmee een van de 6 projecten in Nederland die dit jaar geld uit de Erfgoed Deal ontvangt. Het Rijk wil sinds 2019 hiermee stimuleren erfgoed te behouden bij grote ruimtelijke projecten.

Gebiedsvisie voor landgoed

Landgoed Eyckenlust ligt prachtig in het dal van de Aa en is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van Beek en Donk, gemeente Laarbeek. Met de komst van de Zuid-Willemsvaart werd het landgoed letterlijk afgesneden van het dorp. Gemeente Laarbeek en de eigenaar van Landgoed Eyckenlust willen de betekenis van het landgoed voor de dorpsgemeenschap weer vergroten en toekomstbestendig maken. Samen hebben we een gebiedsvisie opgesteld, waarin maatschappelijk opgaven zoals erfgoed, natuur, waterkwaliteit en beleefbaarheid elkaar versterken.

Afbeelding 4b Kasteel Beek en Donk
Landgoed Eyckenlust in Beek en Donk

Bruggen over afleidingskanaal

De visie wordt verder uitgewerkt in deelprojecten. Een van de deelprojecten betreft het vervangen van twee bruggen, waarvan wij eigenaar zijn, over een afleidingskanaal van de Aa. Met de bijdrage van de Erfgoed Deal willen we deze bruggen ‘erfgoed-inclusief’ maken; we zorgen dat ze passen in het landschap en bij de uitstraling van het landgoed en haar omgeving.

Afbeelding 5 brug over afleidingskanaal
Voorbeeld van mogelijk ontwerp voor de brug over het afleidingskanaal. Dit is géén
definitief ontwerp.

Meer weten over de gebiedsvisie?

Ga naar www.laarbeek.nl/eyckenlust voor meer informatie over de gebiedsvisie en het proces.