Nieuwe stuwen in Oude Gooren om droogte en wateroverlast te voorkomen


22 november 2023

Natte natuurparel Oude Gooren ligt in de gemeente Someren tussen de Zuid-Willemsvaart en de Herselsche Heide. Onlangs zijn in dit natuurgebied twee stuwen vervangen. Dat hebben we gedaan om de grondwaterstand te kunnen verhogen. Maar ook om wateroverlast in natte periodes, zoals nu het geval is, te voorkomen.

Nieuwe stuwen

Door de natte natuurparel loopt een sloot die op de grens ligt van het natuurgebied en de graslanden er omheen. Omdat de stuwen in deze sloot niet verhoogd konden worden, konden we het gewenste hoge waterpeil niet bereiken. Ook hadden de stuwen een smalle doorgang waardoor er bij veel regen wateroverlast ontstond.

Met de nieuwe stuwen kan het slootwater wel hoger staan en daardoor kunnen we meer water vasthouden. Zo is er meer water beschikbaar in de bodem voor natuur en hoeven graslanden in droge perioden minder beregend te worden. Ook kregen de twee stuwen een bredere opening zodat in perioden van teveel water, we het water makkelijker kunnen afvoeren om wateroverlast te verminderen.

Monitoren

Om te kijken of het vervangen van de stuwen het gewenste effect heeft, plaatsen we een peilbuis waardoor we kunnen zien of de grondwaterstand verhoogt. Ook worden de waterstanden bijgehouden.

Wat is een natte natuurparel?

Een natte natuurparel is een nat natuurgebied waarin planten en dieren leven die voldoende grondwater van een goede kwaliteit nodig hebben. Om een natte natuurparel te ontwikkelen moeten we meer en langer water vast houden in het gebied.

Oude constructie stuw
Oude constructie stuw
Nieuwe constructie stuw
Nieuwe constructie stuw