Dagelijks bestuurslid Sikko Oegema reikt groen-blauwe handdruk uit aan Wim van den Hoogen


8 november 2023

Dagelijks bestuurslid Sikko Oegema heeft Wim van den Hoogen beloond vanwege zijn inzet voor de Sleedoornpage op zijn perceel. De inwoner van Sint Agatha richt een ‘stapsteen’ in voor die zeldzame vlinder, die in Brabant nog maar nauwelijks voorkomt.

Zeldzame vlinder

Van den Hoogen kwam via kavelruil in het bezit van het perceel van 4,5 hectare aan de Drogestraat. Op dat land zijn dit najaar diverse poelen aangelegd. In de winter volgt bovendien het aanplanten van 1.500 sleedoornstruiken en 500 prunusachtigen, zoals de kerspruim en de kroosjespruim. Naast voor de sleedoornpage, wordt het gebied op die manier ook ingericht voor de in de buurt voorkomende kamsalamander.

Stapsteen onderdeel verbinding De Maasheggen en Kraaijenbergse plassen

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om het gebied rondom De Maasheggen te verbinden met de Kraaijenbergse plassen. De nieuwe stapsteen aan de Drogesestraat is een onderdeel in die verbinding. Waterschap Aa en Maas is hier erg blij mee en beloonde het initiatief dat de grondeigenaar heeft genomen onlangs met een groen-blauwe handdruk.

,,Pioniers als Wim van den Hoogen bewijzen dat je niet per se een grote organisatie hoeft te zijn om nieuwe natuur aan te leggen. Dit soort landschapselementen zijn van belang voor het Land van Cuijk, dat bekend staat om de vele verschillende landschapsvormen”, aldus Sikko Oegema.

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van het waterschap voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Het Streekpanel van het waterschap reikt deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving. Met de prijs is een cheque ter waarde van 500 euro gemoeid.

Uitreiking groen blauwe handdruk

De uitreiking van de groen-blauwe handdruk, met links dagelijks bestuurslid Sikko Oegema en rechts Wim van den Hoogen.