Belastingtarieven stijgen slechts licht, ondanks miljoeneninvesteringen en gestegen kosten


17 november 2023

We investeren volgend jaar 169 miljoen euro in waterveiligheid, een klimaatbestendig en gezond watersysteem en schoon water. Zo zetten wij ons maximaal in om inwoners van Oost-Brabant te beschermen tegen overstromingen uit de Maas, overlast door piekbuien en gevolgen van droogte. Voor nog schoner water investeren we in de  rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat die rekening maar beperkt terechtkomt bij inwoners is mede dankzij duurzame investeringen en een deel van de gespaarde reserves.

Om deze grote en belangrijke taken te kunnen realiseren, worden de totale kosten voor 2024 begroot op € 157 miljoen. In 2023 was dit € 142 miljoen. Volgend jaar investeren we daarnaast € 169 miljoen in projecten die nodig zijn om ons werk goed te blijven doen en om te werken aan onze uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de dijkversterkingsprojecten.

Beperkte aanpassing belastingtarieven

Dankzij duurzame investeringen, die geld opleveren, hoeven de belastingtarieven slechts beperkt aangepast te worden. “Investeren in duurzaamheid loont. Daardoor hebben we de kostenstijging zo laag mogelijk kunnen houden voor onze inwoners en bedrijven”, aldus dijkgraaf Mario Jacobs. ,,Onder andere dankzij duurzame investeringen in zonneweides, productie en verkoop van biogas en innovatieve zuiveringsmethoden op onze rioolwaterzuiveringen, worden de kosten gedrukt. Daar zijn we erg blij mee, want de dagelijkse lasten zijn voor iedereen al erg toegenomen”.

Rekenvoorbeeld

De gemiddelde WOZ-waarde voor een woning in het werkgebied van Aa en Maas is € 385.785. Uitgaand van dat bedrag betaalt een gezin in 2024  € 353 waterschaplasten per jaar. In 2023 was dit €330. Een alleenstaande huurder betaalde bij Aa en Maas in 2023 € 121 en gaat in 2024 € 129 per jaar betalen. Voor een MKB-bedrijf van € 450.000 wordt de belasting komend jaar € 299 en een agrarisch bedrijf van € 500.000 gaat naar € 5.449 per jaar. Dit was € 5.057 in 2023.

Begroting

Op vrijdag 17 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas ingestemd met de begroting voor 2024. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2024 en het geld dat daaraan besteed wordt. Deze begroting bepaalt wat alle inwoners en bedrijven in het werkgebied van Aa en Maas in 2024 aan waterschapsbelasting moeten betalen.

Bekijk de begroting in een oogopslag (jpg, 2.4 MB)

Begroting in 1 oogopslag