17 november vergadering algemeen bestuur


8 november 2023

Op vrijdag 17 november vergadert ons algemeen bestuur om 10.30 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over de Programmabegroting 2024 waterschap Aa en Maas. De begroting beschrijft op hoofdlijnen wat we n 2024 gaan doen, welke uitgaven daarvoor nodig zijn, wat dat betekent voor de tarieven en hoe dit zich ontwikkelt in de jaren hierna.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  • Waterschapsverordening en aanverwante regelgeving
  • Ontwerp beleidsnota peilbesluiten
  • Investeringskrediet ter voorbereiding van de uitbreiding verwerkingscapaciteit rioolwaterzuivering Land van Cuijk

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 16 november aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream(opent in nieuw venster). Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.