14 juli vergadering algemeen bestuur


6 juli 2023

Op vrijdag 14 juli vergadert ons algemeen bestuur om 10.30 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

De voorjaarsnota 2023 van waterschap Aa en Maas staat onder andere op de agenda. In deze nota stelt het dagelijks bestuur de uitgangspunten vast voor de begroting voor 2024.

Ook op de agenda

  • Kwijtscheldingsregeling waterschap Aa en Maas
  • Reglement van orde voor de streekpanels
  • Aanvullende zuiveringsstap rwzi Vinkel

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 13 juli aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice