Waterschap Aa en Maas onderzoekt windenergie in Haps


13 februari 2023

We onderzoeken de mogelijkheid om vier windmolens te plaatsen op en nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps. Door gebruik te maken van windenergie willen we de gevolgen van klimaatverandering beperken en bijdragen aan een meer klimaatbestendige toekomst. We voeren de komende tijd meerdere onderzoeken uit, waaronder een veiligheids- en geluidsonderzoek. Daarnaast wordt er een participatietraject gestart voor de omgeving en andere belanghebbenden.

Het idee is om twee windmolens te plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuivering en twee molens net erbuiten. Hierover hebben we al contact met de betreffende grondeigenaren. De afgelopen maanden hebben we verkend of windenergie haalbaar is op deze locatie. Hierbij is vooral gekeken naar aspecten als veiligheid, geluid en verstoring van radar. De uitkomsten hiervan waren positief. Met de opgewekte stroom kan de rioolwaterzuivering klimaatneutraal draaien en kan de omgeving meeprofiteren.

Onderzoeken

De komende maanden breiden we de onderzoeken naar veiligheid en geluid verder uit. Ook betrekken we de omgeving bij het project. We organiseren bewonersavonden waarbij we onder andere kijken hoe een deel van de opbrengsten van het project ten gunste van de omgeving kunnen inzetten. Uiterlijk in september verwachten we een besluit te kunnen nemen.

Klik op onderstaande button voor de laatste informatie over dit project.

Meer informatie over windenergie in Haps

Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Haps.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice