17 februari vergadering algemeen bestuur


14 februari 2023

Op vrijdag 17 februari vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Op de agenda

Er zal onder meer gesproken worden over de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas. Met dit voorstel wordt een soepele overgang beoogd van de planuitwerking naar de uitvoering door financiële flexibiliteit in te bouwen zodat de planuitwerking kan worden afgerond en parallel daaraan de voorbereiding van de uitvoering kan worden voortgezet.

Nog meer op de agenda

  • Kredietaanvraag uitwerking risicoreductie als onderdeel van de Aanpak Hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving
  • Kredietvoorstel voorverkenning dijkversterking Lith-Bokhoven
  • Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 2023 – 2027
  • Overdrachtsdossier vanuit Bestuursperiode 2019-2023

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je uiterlijk donderdag 16 februari aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice