15 december vergadering algemeen bestuur


4 december 2023

Op vrijdag 15 december vergadert ons algemeen bestuur om 13.30 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Er zal onder meer gesproken worden over de Belastingverordeningen 2024 van waterschap Aa en Maas. Door deze vast te stellen kunnen de belastingen van het waterschap rechtsgeldig worden opgelegd.

Daarnaast staan onder andere de volgende punten op de agenda:

  • Kaderstellende notitie Verbonden Partijen 2024
  • Kredietvoorstel voorbereiding realisatie Meanderende Maas
  • Kredietvoorstel verkenning dijkversterking Doeveren
  • Anti-afhaakregeling 2024

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 14 december aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.