Proef aanbrengen damwanden


26 april 2023

Van 1 tot en met 12 mei vindt tijdens werkdagen in het projectgebied van de dijkversterking Meanderende Maas op twee locaties een proef plaats met het in de grond brengen van damwanden. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 april zijn er al voorbereidende werkzaamheden, zoals het klaar maken van de locaties en het vervoer van de machines ernaartoe. Na afloop van de proef worden de damwanden weer verwijderd.

Tijdens de werkzaamheden zijn er inloopmiddagen op dinsdag 2 mei bij ’t Hart van Oijen in Oijen en dinsdag 9 mei in Acropolis in Megen van 14.00 – 16.00 uur om vragen over de proef met de damwanden te beantwoorden.

Waarom een proef met damwanden?

De proef is onderdeel van de voorbereidingen op de uitvoering van de dijkversterking Meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith. Met de proef wil het projectteam precies weten hoeveel trillingen en geluid er vrijkomen bij het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden. Dit is belangrijke informatie om tijdens de toekomstige uitvoering zoveel mogelijk hinder voor de omgeving en schade aan huizen te voorkomen. Ook wordt onderzocht of op grote diepte de damwanden onbeschadigd in de zware grondlagen kunnen worden aangebracht of dat er daarvoor extra maatregelen nodig zijn.

Waar zijn de proeflocaties?

Er zijn twee proeflocaties. De eerste is aan de rivierzijde naast de Oijense Benedendijk in Oijen ter hoogte van de RWZI van waterschap Aa en Maas. Daar wordt een damwand zowel in de grond getrild als gedrukt. Deze locatie is ter plaatse van het kleidepot van Wetering.

De tweede locatie ligt verder van de dijk in de uiterwaard ter hoogte van Huis te Dieden, Maasdijk 81 in Dieden. Hier wordt de damwand alleen trillend aangebracht.

De damwanden gaan 15 meter de grond in. De breedte van de damwanden is respectievelijk 28 meter (Oijen) en 13 meter (uiterwaard bij Dieden).  De damwanden worden in delen aangebracht.

Bodemonderzoek toont aan dat op beide locaties vergelijkbare harde grondlagen aanwezig zijn, zoals deze ook aanwezig zijn bij de dijk waar de damwanden uiteindelijk moeten komen.

Beide locaties bevinden zich op grond van Natuurmonumenten.

Meer informatie over de proef met damwanden en het project Meanderende Maas