Zo gaan wij om met de nieuwe regels vanuit de RVO over landschapselementen


13 april 2023

Nieuwe ontwikkelingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) maken het mogelijk voor agrariërs om via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aan te vragen voor het beheer van landschapselementen van derden. Landschapselementen zijn water, hout en andere delen waar geen landbouwactiviteit op wordt uitgeoefend. Agrarische ondernemers hebben tot en met 15 mei 2023 de tijd om, via de gecombineerde opgave, de landschapselementen die zij beheren voor subsidie te laten meetellen.

Wij krijgen op dit moment verzoeken voor toestemming om eigendom van het waterschap op te geven als landschapselement. Wij geven landschapselementen alleen in gebruik via een schriftelijke overeenkomst (huur, pacht of bruikleen). Aan deze overeenkomst koppelen wij de voorwaarde dat het betreffende element wordt onderhouden door de gebruiker.

Uitgangspunten

Per landschapselement hanteren wij de volgende uitgangspunten;

  • Waterlopen: geen toestemming, tenzij de waterloop kan worden afgewaardeerd en in eigendom en beheer kan worden overgedragen.
  • Werkpaden: toestemming als er sprake is van een gebruiksovereenkomst met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.
  • Overhoeken; toestemming als er sprake is van een gebruiks-, pacht- of huurovereenkomst met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.
  • Ecologische verbindingszone (EVZ)/beek en kreek inrichting (B&K)/natuurvriendelijke oever (NVO): toestemming als er sprake is van een beheerovereenkomst.
  • Waterkeringen: toestemming als er sprake is van huur, pacht of gebruik met afspraken over beheer-, onderhouds- of natuurdoelen.

Door met duidelijke richtlijnen te werken, die voor iedereen hetzelfde zijn, willen we voorkomen dat dezelfde landschapselementen door meerdere partijen worden opgegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de GLB en landschapselementen verwijzen wij naar de website van de RVO. Vragen of verzoeken aan het waterschap kun je richten aan grondzaken@aaenmaas.nl.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice