Minister Harbers bezoekt de Bakelse Aa


18 april 2023

Maandag 17 april heeft Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, een bezoek gebracht aan het werkgebied van waterschap Aa en Maas. Samen met dijkgraaf Mario Jacobs en droogtecoördinator Jos Kruit wandelde hij door het beekdal van de Bakelse Aa in Helmond. Met als uitgangspunt ‘water en bodem sturend’, is gekeken welke maatregelen hier zijn getroffen om beter voorbereid te zijn op extreem weer.

Droogtecoördinator Jos Kruit in gesprek met minister Mark Harbers.

Dijkgraaf Mario Jacobs: “We hebben een open en constructief gesprek gehad met de minister over de complexe ruimtelijke puzzel die we in gebieden als die van de Bakelse Aa te leggen hebben. Al onze opgaven rondom droogte, wateroverlast en waterkwaliteit komen hier samen. We hebben constant te maken met maatwerk om dit alles een plek te kunnen geven. Ruimte is namelijk schaars.”

Bakelse Aa

Dankzij de herinrichting van de beek en de oevers van de Bakelse Aa worden meerdere problemen opgelost. De beek is van een rechte, diepe landbouwsloot veranderd in een kronkelende beek waar vissen zich ongestoord kunnen verplaatsen, ecologie de kans krijgt zicht te ontwikkelen, water minder snel wordt afgevoerd en mensen uit de buurt kunnen wandelen in een mooie omgeving. Daardoor houden we het beter vast. Dat is nodig voor droge tijden. Ook is er ruimte gemaakt om water op te vangen, en een waterberging ingericht. Zo kunnen we piekbuien, waar we vaker mee te maken hebben, opvangen en wateroverlast voorkomen.

Harbers: “In de Bakelse Aa kunnen we door de beek meer ruimte te geven en te laten meanderen, extremen van droogte en hevige regen beter opvangen. Ook kan er een wateroverschot worden geborgen, wat helpt om in Den Bosch en Helmond droge voeten te houden.”

Dijkgraaf Mario Jacobs en minister Mark Harbers.

Aanpak extreem weer

Om droogte aan te pakken, zetten we meerdere instrumenten in. Deze hebben allemaal als doel de grondwaterstanden structureel te verhogen. Daarvoor gebruiken we ook water uit de Maas. De aanvoer van dit water zorgt ervoor dat beken ook in droge zomers kunnen stromen. Om te zorgen dat zowel droogte als piekbuien opgevangen kunnen worden, wordt op de hogere delen (de horst) water vastgehouden en op lagere delen (de beekdalen) ruimte gecreëerd voor overtollig water.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice