Tweede maaironde gestart, maar nog niet overal


6 september 2022

Op 1 september startten we met de tweede ronde van het maaiseizoen voor sloten en beken. Maar er kan nog niet overal gemaaid worden. Door de droogte staat er op sommige plekken te weinig water in beken en sloten, zoals in de Aa.

Maaiseizoen

Ons maaiseizoen loopt van ongeveer 1 april tot en met eind november. De eerste maaironde vond plaats tussen 1 juni en 15 juli. Op 1 september startte de tweede maaironde. Die loopt door tot 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

Maaien en droogte

De meeste sloten en beken in ons werkgebied maaien we gewoon volgens de maaiplanning. Maar door de droogte zijn er sloten en beken waar dat nog niet kan. Er staat te weinig water om met de maaiboot bijvoorbeeld het midden van bredere sloten te kunnen maaien. Ook houden we rekening met de temperatuur. Als het te warm is maaien we niet om zuurstofgebrek in het water te voorkomen. En bij hogere temperaturen drogen waterdiertjes snel uit, waardoor ze geen kans krijgen om terug het water in te kruipen. We kijken dus zorgvuldig of en wanneer het verantwoord is om een beek of sloot te maaien.

Uitvoering maaionderhoud

We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Zorgplicht en waterdoelen

We maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. We maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig.

Perceelwijzer

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang. In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Agrarische nieuwsbrief

Elke twee maanden versturen wij een digitale nieuwsbrief met relevant nieuws en ontwikkelingen voor agrariërs in ons werkgebied. Meld je hier aan voor de agrarische nieuwsbrief.