Het regent weer, maar de voorraad is nog lang niet aangevuld


22 september 2022

Je hebt het vast wel gemerkt tijdens een wandeling, fietstocht of zondagse door-het-raam-staar-sessie: er viel deze septembermaand al flink wat regen. Voor ons als waterschap is dat nog geen reden voor een vreugdedans. Wél voor een regendans, want de grond kan nog veel regen gebruiken om de grondwaterstanden terug te brengen naar een normaal niveau. Werk aan de winkel dus!

Normaal gesproken valt er in september een millimeter of zestig aan neerslag. Daar zitten we nu, op ruim 2/3 van de maand, al ruim boven. In sommige delen van ons gebied is er al negentig millimeter gevallen. Ook maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag bekend dat het landelijk watertekort voorbij is. Reden voor een vreugdedans? Nee, zeker niet. Want de voorraadkamer voor volgende zomer is nog lang niet gevuld.

Waterstand nog steeds laag

Door de recente droogte is de grondwaterstand op dit moment nog erg laag voor de tijd van het jaar. Om deze weer op normale en zelfs natte waarden te krijgen, hebben we - geen grote verrassing - een herfst en winter vol neerslag nodig. Als waterschap kunnen we regengod Pluvius niet beïnvloeden. Daarom richten we ons op maatregelen om het water dat gevallen is vast te houden.

De natuur een handje helpen

Op de hogere en drogere delen in ons beheergebied zien we dat het water in de sloten en beken (oppervlaktewater) zich nog moet herstellen. Bijvoorbeeld in het Land van Cuijk. Naast het oppervlaktewater moet ook het grondwatersysteem zich herstellen, en dat kost véél meer tijd. Ook van belang is dat de bodem in staat is om voldoende vocht op te nemen en vast te houden. Om te zorgen dat het oppervlaktewatersysteem zich herstelt, pompen we op verschillende plekken in het Land van Cuijk nog steeds Maaswater of grondwater ons watersysteem in. Zo helpen we ook kwetsbare soorten in de natuur een handje.

Stuw staat hoog

Conserveringsmarge

Daarnaast staan overal in ons werkgebied voor het vijfde jaar op rij onze stuwen op de zogenaamde conserveringsmarge. Dat betekent dat het peil van de stuw op de hoogste stand staat ingesteld. Hiermee zetten we maximaal in op het conserveren van water. De stuwen blijven voorlopig zo ingesteld staan totdat de grondwatervoorraad is hersteld.

Zonder water geen later

Dit alles is evenwel niet genoeg, zoals ook is te lezen in het rapport ‘Zonder water, geen later’ van de Brabantse droogtecommissie dat half september verscheen. Daarom blijven we met al onze partners samenwerken aan structurele oplossingen om de droogte te compenseren. Zoals minder waterverbruik en meer waterbuffers. En misschien toch een incidenteel regendansje. Baat het niet, dan schaadt het niet.