Dit jaar geen grazende schapen meer op onze dijken


18 september 2022

De droge zomer trekt zijn wissel op de grasbekleding van onze dijken. Op veel plekken is het gras verdord en zijn kale plekken ontstaan. Een gevolg daarvan is dat pachters hun schapen dit jaar niet meer mogen laten grazen op de dijk.

Schapen van de dijk

Delen van de dijk verpachten wij voor standbeweiding. Pachters huren een stuk dijk en onderhouden deze door tussen 1 april en 1 oktober schapen op dit perceel te laten grazen. Door de droogte graasden de schapen het gras veel te kort met kale plekken als gevolg. Dat is niet goed voor de stevigheid en veiligheid van de dijk. Daarom hebben we de pachters half augustus gevraagd om de schapen van de dijk af te halen.

Regen komt te laat

Inmiddels zijn we een maand verder en valt er gelukkig weer wat regen. Deze komt helaas te laat om de schapen weer terug te zetten op de dijk. Er staat nog veel verdroogd gras dat de schapen niet lekker vinden en dus laten staan, hierdoor ontstaan oneffenheden. Ook dat is niet goed voor de dijk.  We hebben de pachters daarom per brief laten weten dat de schapen dit najaar niet terug mogen op de dijk. Vanwege de extreem droge omstandigheden willen we hen tegemoet komen door deze stukken zelf te maaien. We doen dit in de laatste twee weken van september.

Schapen nog niet helemaal uit beeld

De schapen zijn nog niet helemaal uit beeld. We gaan namelijk nog wel een aantal stukken dijk begrazen met drukbegrazing. Een grote kudde schapen trekt dan in 1 of 2 dagen over de dijk om het gras op te eten, net zoals een maaimachine. Dit vindt vooral buitendijks plaats op vlakken die net voor de zomer gemaaid zijn en waar nu een egale grasmat groeit.

Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat onze dijken in goede conditie het hoogwaterseizoen (vanaf 1 oktober) in gaan.