Eerste reactie Brabantse waterschappen op advies droogtecommissie


15 september 2022

De structurele effecten van verdroging in Brabant zijn ernstig. En deze problematiek beperkt zich niet tot Brabant alleen. Als het beleid niet verandert, staat ons een steeds drogere en onzekere toekomst te wachten. Het is hoog tijd dat we een stevigere koers gaan varen om de balans tussen (te) nat en (te) droog te herstellen, weerbaarder te worden tegen droogte en de zoetwatervoorraad op peil te houden. Om dit aan te pakken is niet alleen betrokkenheid van alle Brabantse waterpartners nodig maar ook van burgers, Rijk en Europa. Dit blijkt uit het rapport dat de onafhankelijke Adviescommissie Droogte vandaag aan het publiek heeft gepresenteerd.

Eerste indruk Brabantse waterschappen

De Brabantse waterschappen bedanken de Adviescommissie Droogte voor het intensieve werk en het uitgebreide advies. De eerste indruk is dat het een gedegen en evenwichtig rapport is, waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen. Kees Jan de Vet, dijkgraaf bij Brabantse Delta en voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond: ‘Wij bestuderen het rapport zorgvuldig en bespreken samen wat de impact is voor ons en onze samenwerkingen. Voor nu en in de komende decennia. Daarbij is niet alleen oog voor onze eigen opgaven maar kijken we ook hoe we vanuit onze expertise kunnen helpen bij de opgaven van anderen. Het is fijn dat de commissie concrete adviezen heeft geformuleerd. Dit helpt ons om er nog meer de schouders onder te zetten en sneller door te pakken.’

Droogteregisseur

De commissie stelt voor een Droogteregisseur aan te stellen om snelheid en verbindingen te maken tussen partijen. Om door te pakken met elkaar vinden de waterschappen het van belang dat onder leiding van de provincie al vanaf 1 januari 2023 een gezaghebbende Droogteregisseur wordt aangesteld, die met alle partijen aan de slag gaat.

Achtergrondinformatie

Grondwaterconvenant

In december 2021 tekenden 13 Brabantse waterpartijen het Grondwaterconvenant 2021-2027. Hiermee onderstreepten ze het belang om intensiever samen te werken om het grondwatersysteem te verbeteren. Het droogterapport van de adviescommissie reikt verder dan het grondwaterconvenant, tot 2040, en vraagt niet alleen meer actie van de leden van het grondwaterconvenant, maar raakt iedereen in Brabant.

Adviescommissie Droogte

Op donderdag 15 september 2022 heeft de Adviescommissie Droogte een rapport uitgebracht voor de droogteaanpak in Brabant. Hierin staat een concreet advies over wat er moet gebeuren om de verdroging tegen te gaan. Het rapport ‘Zonder water, geen later’ heeft zijn blik gericht op 2040. De onafhankelijke Adviescommissie Droogte bestaat uit: Melanie Maas Geesteranus (CEO Porticus, voormalig Minister van Infrastructuur en Milieu), Annemieke Nijhof (directeur Deltares), Floris Alkemade (architect en voormalig Rijksbouwmeester), Pieter Tops (bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Data Science en ondermijning JADS), Marijke Huysmans (hoofddocent grondwater Vrije Universiteit Brussel), Theo Koekkoek (ondernemer en commissaris bij o.a. VION, Efteling en Cosun).