Waterschap Aa en Maas reikt twee Groen-blauwe handdrukken uit


21 oktober 2022

Twee initiatieven ontvingen vrijdag 21 oktober een Groen-blauwe handdruk. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt door Peter van Dijk, lid van ons dagelijks bestuur. Dat gebeurde tijdens de vergadering van de Regionale Commissie Beneden Aa in Ecodorp Boekel.

Gert van Oort en zijn vriendin Antonet van Dongen kregen de Groen-blauwe handdruk voor hun Beheersinitiatief HeeSchaop. Zij willen als beheerder van landschapspark Heesch West een plek realiseren waar inwoners en werknemers wandelen, beleven en zich thuisvoelen. Gert van Oort is akkerbouwer en heeft gronden aangrenzend aan het toekomstig bedrijventerrein en landschapspark Heesch West. Deze gebiedsontwikkeling van Heesch West heeft Gert en Antonet aan het denken gezet. “We willen ons bedrijf verbreden en meer toekomstbestendig maken. Daarom hebben we het beheersinitiatief HeeSchaop uitgedacht voor het beheer van het landschapspark met een schaapskudde en de teelt van gewassen op en naast het bedrijventerrein in de fase van aanleg.”

Janmiekeshoeve

De tweede aanmoedigingsprijs ging naar John en Angelique Heesakkers van de Janmiekeshoeve, gelegen aan De Hei in Laarbeek. Van melkveebedrijf zijn deze ondernemers overgeschakeld naar meer agrarisch, met graan, groente en fruitteelt. Dicht bij de waterloop heeft de familie Heesakkers een grote weidevogelpoel aangelegd. Aan de bosrand, ook een gedeelte van hun terrein, ligt een amfibieënpoel. Ze hebben wandelroutes aangelegd en geven rondleidingen op hun bedrijf. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. “Jullie aanpak is indrukwekkend en inspirerend”, concludeerde Peter van Dijk tijdens de uitreiking van de prijs. “Het past binnen de aanpak van de stikstofcrisis. Juist dit soort initiatieven zijn belangrijk om gestimuleerd te worden om kennis over duurzamere landbouw te vergroten.”

Groen-blauwe handdruk

De Groen-blauwe handdruk is onze aanmoedigingsprijs voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische/recreatie) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid, hydrologie en ecologie. Onze regionale commissies reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving vanuit de samenleving.