Maaien en meten voor een digital twin


10 oktober 2022

Haast is geboden. Dat weten we allemaal als we Moeder Aarde in de ogen kijken. En ook als we in de sloot kijken die door weersextremen vaak droog staat of dreigt over te stromen. Dit willen we voorkomen. Een digital twin oftewel een virtuele kopie van al onze sloten gaat ons hierbij helpen. We brengen 2400 kilometer sloten in beeld, driedimensionaal, op het beeldscherm van de computer. Hiermee kunnen we sneller en beter bepalen wat we gaan doen bij voorspellingen van droogte en plensbuien. De sluizen open of juist dicht? Baggeren of juist niet?

Gamechanger

We zijn het eerste waterschap in Nederland dat, na 3 pilots in 5 jaar, deze nieuwe werkwijze met een virtuele kopie van de waterlopen omarmt. Een gamechanger. Hierover aan het woord collega Stephan van Orsouw, onze specialist beheer en onderhoud watersysteem. Het kostte Stephan 5 jaar om de ‘digital twin’ leven in te blazen: ‘Om de doorstroming van onze waterlopen goed in beeld te krijgen hebben we veel data nodig. Tot nu toe gaven wij landmeters de opdracht om de waterlopen, ongeveer eens in de 10 jaar, te meten. Dat deden zij dan handmatig, om de 200 meter. Nu kunnen we de sloten maar liefst 2 keer per jaar laten meten en dan ook nog eens om de 0,5 seconde. Dat meten gebeurt tijdens het maaien van de sloten met behulp van apparatuur op de maaikorf. Als je dan toch moet maaien is het namelijk handig om maar meteen die bulk aan data op te halen!’

Hoe werkt dat dan precies? ‘We meten de sloot 3D met behulp van gps-sensoren op de maaikorf. De sensoren staan in verbinding met een satelliet. Die alle data ontvangt en doorstuurt. Vervolgens zien onze hydrologen alle data op de computer. Zo kunnen zij perfect analyseren en berekenen of een sloot een voorspelde plensbui wel aankan, of waar gebaggerd moet worden. Waar we voorheen misschien wel 150 meter sloot baggerden, baggeren we nu misschien maar 30 meter, simpelweg omdat we op basis van data specifieker kunnen bepalen wat waar nodig is.’

Track en trace

3D-maaien met gps biedt volgens Stephan nog meer. ‘Tijdens het 3D maaien wordt automatisch ook de track en trace vastgelegd. Zo weten we precies waar en wanneer een onderaannemer zich bevindt tijdens het maaien. Bovendien kunnen we checken of het maaisel aan de juiste kant van de sloot wordt achtergelaten door de onderaannemer. Dit kan belangrijk zijn bij bijvoorbeeld het afhandelen van klachten van agrariërs over het maaien. En de toekomst zal ons leren welke informatie de digital twin nog meer gaat leveren.’

Volgens Stephan beseffen onderaannemers dat er steeds meer digitale mogelijkheden komen. ‘De meesten zien nut en noodzaak in en willen graag mee in de ontwikkeling.’

Techniek vereisen in contracten

We werken al samen met bedrijven die de 3D maaitechniek kunnen leveren, Gebroeders van Erp uit Oss, Van Berkel uit Veghel en Klever uit Harmelen. Stephan: ‘Het is nu dan ook tijd om de techniek te gaan vereisen in de contracten met onderaannemers die voor ons maaien. Juni 2023 is het zover. ‘Dan wordt in het grootste deel van ons werkgebied in Oost-Brabant de sloot gemaaid en tegelijkertijd gemeten.’