14 oktober vergadering algemeen bestuur


6 oktober 2022

Op vrijdag 14 oktober vergadert ons algemeen bestuur om 14 uur. De vergadering wordt gehouden in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream. Het algemeen bestuur besluit over voorstellen die voorliggen.

Op de agenda

Het algemeen bestuur praat onder andere over het bestuursverslag. Hierin leggen we tussentijds verantwoording af over de voortgang van onze plannen en resultaten in eerste zes maanden van 2022. Ook bijzondere gebeurtenissen staan in het verslag.

Andere agendapunten

  • Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke regeling
    Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant
  • Eerste bestuursrapportage van het Waterschapshuis
  • Bestuursverkiezing 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum
  • Presentatie over droogte-ontwikkelingen

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je uiterlijk donderdag 13 oktober aan via jkremers@aaenmaas.nl

Je kunt de vergaderingen ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.