Voorkeursalternatief (VKA) dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein vastgesteld


22 november 2022

Op vrijdag 18 november stelde ons algemeen bestuur het voorkeursalternatief (VKA) van het dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein vast. Dat betekent dat het plan voor de dijkverbetering op hoofdlijnen duidelijk is en het grootste deel van de verkenningsfase erop zit. Begin volgend jaar begint een nieuw hoofdstuk van het project: de planuitwerkingsfase. Dan werken we het plan meer in detail uit.

Het algemeen bestuur heeft unaniem en met complimenten voor het project en het proces, ingestemd met het VKA. Wel vroeg ze aandacht te blijven houden voor de spanning tussen het individuele en algemene belang. In het VKA staat beschreven wat het plan inhoudt. Ook wordt het proces toegelicht en daarbij de afweging om te komen tot het VKA.

Reageren op het VKA

Wil jij het VKA lezen? Download dan op de projectenpagina het document of klik hieronder op de button. Het is mogelijk een reactie op het document te geven. Mis jij nog iets? Of wil je iets opmerken? Stuur dan een mail naar secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl.

We beoordelen de reacties in de planuitwerkingsfase. Waar mogelijk nemen we deze mee bij het opstellen van de eerste voorlopige ontwerpen voor de realisatie van de dijkverbetering.

Lees het Voorkeursalternatief (pdf, 13 MB)

Bijeenkomsten

Begin 2023 houden we diverse bijeenkomsten om het VKA toe te lichten aan de omgeving. Dit gebeurt zowel digitaal als fysiek. We bereiden de bijeenkomsten momenteel voor. Zodra de datum voor de bijeenkomsten bekend is, lees je dat in de nieuwsbrief en op de projectenpagina Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein.

Vervolg

De jaren 2023 en 2024 staan in het teken van de planuitwerking. Het derde kwartaal van 2023 ligt er naar verwachting een eerste voorlopig ontwerp voor de dijkverbetering. Als alles meezit, is eind 2024 het definitieve ontwerp gereed. De omgeving blijft nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen en ook volgt nog een formele inspraakperiode.

Meer informatie

Meer informatie lees je terug op de projectenpagina Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Je leest hier ook hoe je met medewerkers van het project in contact kunt komen als je meer informatie wil.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice