Groen-blauwe handdruk voor ZLTO De Peel


24 november 2022

Waterschap Aa en Maas heeft de inzet van ZLTO De Peel om regenwater langer vast te houden met een groen-blauwe handdruk beloond. “Deze handdruk is meer dan verdiend,” aldus dagelijks bestuurslid Ernest de Groot. “ZLTO De Peel denkt actief met ons en agrariërs mee.”

Lof voor de inspanning

ZLTO De Peel, dat zich bezighoudt met bodem- en waterprojecten, heeft door het nemen van verschillende maatregelen veel water in het gebied van De Peel vastgehouden. “Lof voor de inspanningen van de agrariërs” complimenteerde Ernest de Groot. “Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om de overstap te maken van afvoeren naar vasthouden.” Hij reikte de groen-blauwe handdruk uit aan Rianne van Helmond, coördinator van de werkgroep Bodem en Water.

Actief samenwerken

Rianne van Helmond is blij met de erkenning: “Het is goed om actief samen te werken met het waterschap en de agrariërs. Ook wij hebben belang bij het vasthouden van extra water. Het beregenen van onze gewassen kost tijd en geld, maar we moeten wel goed nadenken over de afvoer van water bij piekbuien als we extra water conserveren.”

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is onze aanmoedigingsprijs voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. Onze regionale commissies reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot overhandigt de aanmoedigingsprijs aan Rianne van Helmond, ZLTO De Peel

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice