18 november vergadering Algemeen Bestuur


14 november 2022

Op vrijdag 18 november vergadert ons Algemeen Bestuur om 10.30 uur. De vergadering wordt gehouden in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Op de agenda

Het algemeen bestuur praat onder andere over de Programmabegroting 2023. Deze begroting beschrijft op hoofdlijnen wat wij in 2023 doen, welke uitgaven daarvoor nodig zijn, wat dat betekent voor de tarieven en hoe dit zich ontwikkelt in de jaren hierna.

Andere agendapunten

  • Verordening nadeelcompensatie waterschap Aa en Maas 2023
  • Toetreding nieuwe aandeelhouders SNB
  • Kredietvoorstel voor verkenning en planuitwerking van dijkversterkingsproject Doeveren
  • Grondstrategie Waterbeheerplan 2022-2027

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je uiterlijk donderdag 17 november aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.