Dijkgraaf Mario Jacobs informateur gemeente Eindhoven


24 maart 2022

Dijkgraaf Mario Jacobs wordt informateur in de gemeente Eindhoven. Op verzoek van GroenLinks Eindhoven gaat hij de komende tijd in gesprek met afvaardigingen van alle partijen die bij de recente gemeenteraadsverkiezingen zetels in de Eindhovense raad hebben gekregen.

Vorming nieuw college

GroenLinks kwam tijdens de verkiezingen in Eindhoven als grootste partij uit de bus en neemt het voortouw bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Eindhoven. Mario Jacobs: “Het vorm geven aan een nieuw gemeentebestuur voor de 5de stad van het land is een hele verantwoordelijkheid, maar die neem ik graag op me. Het zal zeker het nodige puzzelwerk vergen. Een puzzel die moet leiden tot een goed en stabiel bestuur met hart voor de Eindhovenaren.”

Start informatiefase

Mario Jacobs start de informatiefase op zaterdag 26 maart, door gesprekken aan te gaan met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties. Daarnaast spreekt hij ook met burgemeester John Jorritsma, de gemeentesecretaris en interim-griffier. Hij gaat zijn functie als informateur uitvoeren naast zijn dagelijks werk als dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas.