Vers in het digitale schap: ons jaarverslag 2021


16 juni 2022

Het jaarverslag 2021 is afgelopen vrijdag unaniem vastgesteld door ons algemeen bestuur en staat vanaf nu op de website. Je leest wat er vorig jaar aan geld binnen kwam en wat we daarmee gedaan hebben. Nieuw: ons jaarverslag in één oogopslag (misschien twee 😉)

Mooie resultaten ondanks soms pittige omstandigheden

In 2021 was corona nog steeds dominant aanwezig en kregen we te maken met een uitzonderlijke situatie van hoogwater op de Maas in de zomer. Ondanks de andere, soms pittige, omstandigheden gingen er een heleboel dingen goed en verzetten we veel werk om te zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken.

  • Wij zorgden (en zorgen) voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen van de Maas (€ 15,865 miljoen). Zo hebben we er in juli alles aan gedaan om het hoge water de baas te blijven met permanente dijkbewaking, aanleg van nooddijken en meer.
  • We werken continu aan een klimaatbestendig, sterk, veerkrachtig en stuurbaar systeem van sloten, beken en grondwater (€ 48,833 miljoen).
  • Een groot deel van de inkomsten besteedden we aan het zuiveren van rioolwater. We zetten ons in voor een duurzame en doelmatige afvalwaterketen (€ 62,198 miljoen).
  • Verder gaan wij voor een ecologisch goed functionerend systeem met oog voor de waterkwaliteit (€ 9,562 mln).

Wat we nog meer gedaan hebben? Je leest het in het artikel feiten, cijfers en beelden van 2021

We zijn trots op de positieve ontwikkelingen van onze organisatie en op de mensen die hard hebben gewerkt om dit te realiseren.

Bekijk het jaarverslag in één oogopslag (pdf, 474 kB)

Lees het uitgebreide jaarverslag 2021 (pdf, 3.8 MB)