Beter inspelen op weersextremen met 360 slimme stuwen


6 juni 2022

Van piekbuien tot droge periodes. We moeten steeds beter inspelen op weersextremen. En dat doen we onder andere door het automatiseren van onze stuwen. Inmiddels zijn al meer dan 360 stuwen geautomatiseerd. Met een ingebouwde computer regelen de stuwen zelf het vooraf ingestelde waterpeil. Als het veel regent gaan de stuwen open om wateroverlast te voorkomen. En als het weinig regent gaan de stuwen dicht om water vast te houden als buffer voor droge tijden.

Sneller reageren op weersextremen

Wat voorheen met de hand gebeurde, gaat nu automatisch. De slimme stuwen hebben een besturingssysteem waarop we het gewenste waterpeil instellen. Valt er veel regen en gaat het peil omhoog? Dan weet de stuw precies wanneer deze open of dicht moet. Deze stuwen zijn zelfs zo slim dat ze ons zelf bellen als er een storing is. Ook kunnen we de geautomatiseerde stuwen op afstand bedienen en monitoren. Zo kunnen we sneller reageren op weersextremen.

Energieneutraal waterschap

Veel slimme stuwen beschikken over een zonnepaneel die energie opwekt. Hiermee besparen we energiekosten en komen we weer een stukje dichter bij een energieneutraal waterschap.